خدمات

خانه خدمات

خدمات دکتر حمزه

دسته بندی کلی خدمات دکتر حمزه در زمینه روانشناسی و مشاوره تخصصی

مشاوره فردی، خانواده و پیش از ازدواج

• ارائه خدمات مشاوره ای برای افرادی که درگیر مسائلی چون هدف گذاری، تصمیم گیری، مشکلات انگیزشی، مشکلات ارتباطی و عاطفی، اضطراب، افسردگی، فوبیا و مواردی از این دست هستند.
• همچنین ارائه خدمات مشاوره ای در مورد مشکلات زناشویی و خانوادگی
• انجام مشاوره پیش از ازدواج به منظور بررسی تناسب زوجین و کمک به تصمیم گیری در مورد ازدواج.

مشاوره مهارت های ذهنی قهرمانان

• ارائه خدمات مشاوره ای شامل آموزش مهارت ذهنی که کمک می کند تا یک قهرمان بتواند به اوج عملکرد خود برسد و همچنین کمک به کاهش عملکرد سینوسی قهرمانان در مسابقات مهم.
• این مهارت ها شامل مواردی چون کنترل اضطراب، تمرکز، اعتماد به نفس و... می باشند.

مشاوره شغلی و تحصیلی

• ارائه خدمات مشاوره به منظور شناسایی حیطه های شغلی که برای جوانان متناسب به حساب می آیند و بیشترین شانس موفقیت و رضایتمندی شغلی را برای آنها ایجاد می کند.
• همچنین راهنمایی، منظور تصمیم گیری شغلی و یا تغییر شغل بری بزرگسالانی که از شغل فعلی خود رضایت ندارند.

کارگاه های تخصصی برای روانشناسان

• برگزاری کارگاه ها و دوره های تخصصی برای روانشناسان در حیطه های مهارت های مشاوره، دوره های مریبگری ذهن، سنجش و ارزیابی هوش و شخصیت و...

اجرای آزمون های هوش و شخصیت

• اجرا و تفسیر آزمون های استاندارد شده برای جامعه ایرانی در حیطه های آزمون های هوش، شخصیت و تشخیصی، علاقه و رغبت.

کارگاه های آموزشی برای عموم

• برگزاری کارگاه های نیم روزه، یک روزه و همچنین دوره های آموزشی در حیطه رشد شخصی و مواردی چون مهارت های زندگی، شناسایی و غلبه بر باورهای غیرمفید در ذهن، افزایش اعتماد به نفس، بهبود عزت نفس، راهکارهای مقابله با استرس و مواردی از این دست.