آخرین راز شاد زیستن

پیرو قلب خود باشید

Book Cover: آخرین راز شاد زیستن

یکی از مفید‌ترین کتاب‌های حیطه روانشناسی که با اشاره به موقعیت‌های واقعی زندگی، نحوه تفکر و روش صحیح رو‌به‌رو شدن با مشکلات را نشان می‌دهد.

نویسنده: اندرو ماتیوس
مترجم : وحید افضلی راد
انتشارات : نشر نیریز