بدون حد و مرز

مایکل فلپس

Book Cover: بدون حد و مرز

داستان زندگی، تلاش و سرسختی و موفقیت بزرگترین ورزشکار تاریخ المپیک. یکی از بهترین کتاب‌ها برای ورزشکاران حرفه‌ای به منظور الگوگیری از تفکر، رقابت جویی، سرسختی و روش زندگی قهرمانی که فراتر از تصور، رکوردهایی را خلق کرد که تا سال‌های دور باقی خواهند ماند.

نویسنده: مایکل فلپس با همکاری آلن آبراهامسون
مترجم : فرناز تیمورازف
انتشارات : پندار تابان
تلفن : 66404532 -021