حکایت آن‌که دلسرد نشد

درس‌هایی برای رسیدن به موفقیت و ثروت

Book Cover: حکایت آن‌که دلسرد نشد

یکی از مفیدترین کتاب‌ها برای افرادی که در زمینه‌های شغلی و کسب درآمد بیشتر نیازمند انگیزه و یادگیری نکات مهم هستند.

شاید داستان این کتاب خیلی جدید نباشد، با این وجود جملات بسیار مفیدی برای انگیزش افرادی که اهداف مالی دارند در این کتاب وجود دارد که مطالعه آن‌را مفید جلوه می‌دهد.

نویسنده: مارک فیشر
مترجم : بیژن پایدار
نشر : افکار
تلفن :88943489 -021