روی پاهای خودم

از قطع پاهایم تا یادگیری رقص زندگی

Book Cover: روی پاهای خودم

داستان حقیقی و شگفت انگیز دختری که با پذیرش معلولیت نا‌خواسته خود، از مابقی توان خود برای موفقیت در زندگی بهترین بهره را می‌برد و به چهره‌ای موفق تبدیل می‌شود.

نویسنده: ایمی پردی
مترجم : فرزانه فیروزکوهی
انتشارات : کوله پشتی
تلفن :66594810 -021
66597613 -021