مهرطلبی

بیماری راضی کردن دیگران

Book Cover: مهرطلبی

کتابی سودمند برای حل مشکلات افرادی که قادر به نه گفتن به دیگران نیستند و به همین دلیل همواره در فشار خواهش‌ها و خواسته‌های دیگران از خود، نارضایتی زیادی را تحمل می‌کنند.

نویسنده: هاریت بریگر
مترجمان : مهدی قراچه داغی
انتشارات : پیک بهار
تلفن : 66465280 -021